Monday, December 24, 2007

Alibata - Noon Panahon ng mga Katutubo

Bago pa dumating ang mga Kastila'y may sarili nang kalinangan ang Pilipinas. Mayroon nang sariling pamahalaan (sa kanyang barangay), may sariling batas, pananampalataya, sining, panitikan, alibata at wika. At ang kanilang sistema ng pagsulat ay tinatawag na Alibata.

3 comments:

junlads said...

ang artikulo niya ay kumpleto maiksi lamang ang detalye<>>>>><<<<<>>>>

junlads said...

Dapat laging tandaan kapag ikaw ay gumawa ng artikulo ay kumpleto<<<<<>>>>>>>>>>

junlads said...

ako ay uuwi na babay u>>><<<<>>>>><<<<